Snart bildas Region Kronoberg

Den 1 januari slås Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland ihop och bildar Region Kronoberg.

Den nya regionen tar över båda organisationernas nuvarande uppgifter; det vill säga hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och infrastrukturplanering, kultur och områden som rör regional utveckling och tillväxt.

Syftet med regionbildningen är att stärka och utveckla länet. När utvecklingsfrågorna koncentreras till en myndighet får vi ett helhetsperspektiv och kan arbeta mer framgångsrikt för att skapa ett Kronoberg där det är bra att bo, leva och verka.
Mer information finns på webbplatsen www.regionkronoberg.se

Region Kronoberg_logo_CMYK Liggande