Social jour för akuta händelser

Från och med 15 februari 2017 har medborgare i Tingsryds kommun tillgång till social jour för akuta sociala händelser som uppstår utanför kontorstid. Sociala jouren nås via sos alarm på nummer 112. Sociala jouren bemannas av erfarna socialsekreterare och drivs gemensamt av 10 kommuner i Kronobergs och Jönköpings län. Utanför kontorstid menas:

Måndag-torsdag kl 17.00-08.00

Fredag kl 17 till måndag kl 08.00, samt övriga helgdagar.