Sök Region Kronobergs folkhälsostipendium

Nu kan du ansöka om Region Kronobergs folkhälsostipendium. 2021 vill vi särskilt uppmärksamma insatser och aktiviteter som bidragit till att bryta isolering och motverka ensamhet.

Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till ett stipendium på 40 000 kr. Stipendiet kan tilldelas enskilda personer, ideella föreningar, organisationer och institutioner. Nominering sker senast 5 september.

Vill du veta mer?

Kontakta Emma Johansson, folkhälsoutvecklare, 0470 58 85 41 eller emma.1.johansson@kronoberg.se

Läs mer om Region Kronobergs folkhälsostipendium här: Folkhälsostipendium