Sök stipendium för insatser mot rasism och främlingsfientlighet

Tingsryds kommun delar varje år ut ett stipendium till den eller de som gjort något speciellt för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Det är nu dags att söka det stipendiet.

Stipendiet är på 5 000 kronor och tilldelas en person,
organisation eller förening i vår kommun. På ansökan/nomineringen ska
det framgå kontaktuppgifter till den som ansöker eller till den som nominerar och till den som
blir nominerad. Ansökan/nomineringen ska också
innehålla en motivering.

Ansökan eller förslag till
nominering ska ha inkommit
senast den 29 april 2019 till:

Tingsryds kommun
Bildningsnämnden
Box 88
362 22 Tingsryd

eller till
barn.utbildning@tingsryd.se

Utdelning sker en dag i juni 2019.

För mer information eller frågor, välkommen att kontakta
bildningsnämndens ordförande Marie Fransson, 073-027 19 32 eller
bildningsförvaltningen, barn.utbildning@tingsryd.se.