Sophämtning under julhelgen

Sophämtning kommer att ske som vanligt. Viss förskjutning kan dock ske varför ni ombeds ställa ut ert kärl senast kl 06.00 på morgonen er ordinarie tömningsdag och låta det stå ute tills kärlet är tömt.

Ni som fått besked om annan tömningsdag, ställer ut ert kärl senast kl 06.00 den dag ni fått besked om att tömning ska ske.

God Jul önskar
vi på Renhållningsavdelningen

2013-12-19