Spara på vattnet!

Vi ber dig som har kommunalt vatten att spara på dricksvattnet. Vi ser en stor ökning av vattenförbrukningen från de kommunala vattenverken. Vattenverken är nära sina maximala kapaciteter.

VA-enheten ber dig som är ansluten till kommunalt vatten att spara på vattnet. Vattenverken och ledningsnäten är främst dimensionerade för normal hushållsanvändning som tvätt, disk, matlagning och hygien.

Ökar vattenförbrukningen kan det bli aktuellt med bevattningsförbud. Vi hoppas att alla hjälps åt för att spara på dricksvattnet så att vi kan fortsätta leverera utan problem.

Du kan enkelt spara många liter vatten genom att göra smarta val

  • Diska och tvätta med fulla maskiner
  • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt
  • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna och rakar dig
  • Duscha snabbt i stället för att bada
  • Laga läckande kranar och låt inte toaletten stå och rinna


Trädgårdstips

  • Vattna med vattenkanna
  • Plantera inte under sommartid
  • Låt gräsmattan vara den kan klara torka.
  • Samla regnvatten i en tunna