Spola rätt - Världstoalettdagen den 19 november

I dag, den 19 november är det Världstoalettdagen. I Sverige fokuserar vi på att spola rätt - bara bajs, kiss och toalettpapper hör hemma i toaletten.

Enligt WHO/Unicef 2021 saknar 3,6 miljarder människor fortfarande tillgång till en säker toalett, skriver branschorganisationen Svenskt vatten.

På Världstoalettdagen i dag, den 19 november, uppmärksammas toaletten och vikten av den - allt från att ta bort vårt avfall till att skydda vår hälsa, säkerhet, värdighet och miljö. I Sverige har alla tillgång till bra toaletter och här blir Världstoalettdagen en dag för att hylla toaletten och våra kommunala avloppssystem.

Det är av största vikt att vi använder toaletten på rätt sätt! När fel saker spolas ner påverkas våra vatten negativt med oönskade konsekvenser för vattenlevande djur och organismer. Dessutom skapas problem i VA-systemen som kostar samhället och vattenanvändarna miljontals kronor i onödan.

Torkar du med annat än toalettpapper? Använd papperskorgen istället. Sopor i toan ger stopp i reningsverk, orenade utsläpp i miljön och kostnader för dig och vårt samhälle. Illustratör:Louise Winblad