Stärka din roll som förälder genom utbildning

För att ge föräldrar stöd och stärka föräldraskapet startar en utbildning i mars och pågår under våren i Tingsryds kommun. Det är Barnens bästa som enligt modellen ABC - alla barn i centrum, bjuder in till kostnadsfria gruppträffar.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna.

Det är det ABC:s fyra gruppträffar handlar om.

Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer.

Under våren 2019 kommer personalen i Barnens bästa att utbilda sig inom ABC och parallellt med utbildningen kommer de att starta en föräldragrupp i kommunen. Träffarna kommer att genomföras på biblioteket i Tingsryd den 21 mars, 4 april, 17 april och 2 maj kl. 17.30-20.00.

Kursen är kostnadsfri och du är varmt välkommen att skicka in en intresseanmälan till barnensbasta@tingsryd.se

Ange gärna barnets ålder, hur många som önskar gå, samt kontaktuppgifter.

Vid frågor kontakta gärna:

Agneta Sjögren-Carlberg

Barnens bästa/ Samordnare

barnensbasta@tingsryd.se

0477-444 11, 072-889 21 53