Statsbidrag för ökat bostadsbyggande

Tingsryds kommun har fått 1 463 473 kronor i statsbidrag för ökat bostadsbyggande.

Tack vare att kommunen nu har en aktuell översiktsplan, ett bostadsförsörjningsprogram och har tagit emot nyanlända fanns möjligheten att i år ansöka om statliga pengarna, så kallad ”byggbonus”. 36 nya bostäder i kommunen gav alltså kommunen nästan 1,5 miljoner i statliga pengar.

  • Det känns fantastiskt att kommunen har fått detta. Vi är stolta över personalen som har arbetat med detta så att kommunen kunde ansöka och få statsbidraget, säger miljö- och byggnadsnämndens ordförande Christian Ward (M).

Även kommunstyrelsens ordförande, Mikael Jeansson (S), är stolt över att kommunen lyckats hämta hem byggbonusen.

  • Jag är oerhört stolt över det arbete som lett fram till beslutet. Statsbidraget kommer ytterligare möjliggöra att vi når målet om bostadsbyggande i kommunen. Det är även en bekräftelse på att vi tagit emot många nyanlända som gjort att vi ökat i befolkning de senaste åren, säger Mikael Jeansson.

Bidraget infördes för att öka bostadsbyggandet i kommunerna mot bakgrund av befolkningsökningen och nyanlända samt det ökade behovet av bostäder.