Stöd och hjälp, bygdegården Kärrasand

För att vara till hjälp och stöd för anhöriga och bekanta till de personer som är förvunna finns nu personal från kommunen och kyrkan på plats i bygdegården, Kärrasand.

2011-12-15