Stormvarning

SMHI har utfärdat en varning för stormbyar för Kronobergs län som väntas under sen kväll/natten mellan den 12 december och 13 december. I de västra delarna är det utfärdat en klass 2-varning med stormbyar upp till 25 m/s. För länets östra delar utfärdas en klass 1-varning vilket innebär mycket hårda vindbyar på drygt 20 m/s.

Allmänheten uppmanas till försiktighet vid vistelse utomhus samt att följa utvecklingen genom medias rapporteringar och SMHI:s väderleksprognoser. En rekommendation är att ta in lösa föremål och säkra byggnadsställningar och dylikt.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida