Stort behov av kontaktfamiljer till barn och ungdomar

Individ- och familjeomsorgen är i stort behov av kontaktfamiljer. Det finns barn och ungdomar som för kortare eller längre tid har behov av att träffa en person utanför familjen eller regelbundet komma till en annan familj.

Hur uppdraget ser ut varierar. Det kan exempelvis handla om att träffas någon gång i veckan, vistas i kontaktfamiljen varannan helg eller någon helg i månaden.

Kontaktfamiljen blir en resurs för en familj eller enskild som behöver stöd eller avlastning. Stödet kan vara avgörande för att barnet eller ungdomen ska få stabilitet i en annars rörig situation.

Socialtjänsten söker lämpliga familjer för uppdraget. Familjen och miljön ska vara stabil och det ska finnas en trygghet i hemmiljön.

Ersättning enligt SKR:s riktlinjer utgår.

För mer information kontakta:

Rebecca Stenemo 0477-443 31 rebecca.stenemo@tingsryd.se

Natalie Eriksson 0477-443 05 natalie.eriksson@tingsryd.se

Jonathan Svensson 0477-443 08 jonathan.svensson@tingsryd.se