Stort intresse för ekonomidagen

Frågor om begravning, testamente och vilka kostnaderna är var ämnen som togs upp under Ekonomidag för äldre som arrangerades av Tingsryds kommun, olika företag och organisationer på Gibson auditorium i Tingsryd.

Drygt 120 besökare kom när det kommunala pensionärsrådet tillsammans organiserade en informationsdag riktade mot äldre onsdagen den 7 november.

Information handlade om framtidsfullmakt, testamente, behörighet för anhöriga, godmanskap, förvaltare, vikten att dokumentera hur man vill ha sin begravning, begravningsbyråns arbete när man avlider samt försäkringar riktade mot äldre.

  • Vi uppfattade att det fanns ett intresse att få information kring dessa frågor och därför tog kommunen genom kommunala pensionärsrådet initiativ till denna dag. Det kom mycket matnyttig information och hur viktigt det är att planera hur man önskar ha det när man inte längre har möjlighet att påverka, sa Magnus Carlberg (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Medverkade gjorde Tingsås begravningsbyrå, Familjens jurist, överförmyndaren i Tingsryds kommun och Dina försäkringar.

Tanken är att fortsätta att arrangera informationsdagar med olika teman