Studenter springer ut från Wasaskolan

Den 5 juni 2019 var det utspark för studenterna på Wasaskolan.

En fullspäckad vecka med aktiviteter för de blivande studenterna och när det var dags för "utspring" kunde inte vädret ha varit bättre. Tingsryds kommun önskar alla studenter en välförtjänt härlig sommar och framtid.

Foto: Hanna Persson

Foto: Hanna Persson

I kyrkan. Foto: Hanna Persson

Utspring. Foto: Hanna Persson

Studentlunch. Foto: Hanna Persson

Wasaskolans stipendier vid studentexamen 5 juni 2019

Teknik College, Ahmad Alkhatib IN, Clara Holmström TE,

VårdcollegeRegion Kronoberg, Daniella Rydeman VO16. Daniella har med målmedvetenhet bedrivit sina studier på vård- och omsorgsprogrammet vid Wasaskolan. Kombinationen av goda teoretiska kunskaper, tydlig kunskapsutveckling, lyhördhet, engagemang och vilja gör henne väl kvalificerad till att arbeta med vård och omsorg. Äldreomsorg, funktionshinder, psykiatri, primärvård eller akutsjukvård. Arbetsplatsutbildningen, APL-platserna, har skiftat, men vitsorden från arbetsplatserna har varit samstämmiga; god förmåga, fint bemötande, väl utförda arbetsuppgifter, initiativförmåga, ansvarstagande o en förmåga att anpassa sig till olika oväntade situationer. Daniella kommer att bli en bra kollega inom vård o omsorg.

SCIF skolidrott, Cajsa Södergren SA16 och Didrik Jansson BF16.

Bildningsnämndens stipendier på barn- och fritidsprogrammet, bästa elev Ella Arvidsson och största framsteg Hassan Rahim.

Till minne av Lajla Karlsson på IM, Rahman Khudadad. Rahman, är en varm och hjälpsam person med stort hjärta. Han är en bra kompis och kommer varje dag till skolan med ett stort leende och glittrande ögon, alltid beredd att sträcka ut en hand och hjälpa andra. Han är en förebild och vi är glada att vi har fått lära känna dig.

Bästa meritvärde på IM-programmet, Suliman Mohammed Noor 45,0 samt Almousa Ibrahim 42,5 och Nawrozi Mortaza 42,5.

Rotary, Clara Holmsröm, TE16,  motivering: en noggrann och ambitiös elev som med sin positiva attityd, engagemang och kloka kommentarer, är en förebild och bidrar till hela klassens utveckling.

Lions, Nathalie Karlsson, VO16. I klassrummet har Nathalie stöttat, hjälpt och uppmuntrat sina klasskamrater på olika sätt. Hennes sätt att vara har spridit mycket positiv stämning och bidragit till en bra arbetsro i klassrummet.                                                   

Bästa gymnasiearbete i respektive klass
SA 16, Hugo Smith - Mobilanvändning i klassrummet. Elevers bruk av mobilen i årskurs ett på Wasaskolan och lärares åsikter kring mobilanvändning.
EK 16, Frida Augustsson - Inställningen till delningsekonomi i årskurs 3 på Wasaskolan.

TE 16, Jakob Göransson -  Arduinolastbil.

Bokstipendium delas ut på Mentorstid

BF 16            Fabian Martinsson

EK 16            Kevin Hewer

IN 16             Andreas Medina

NA 16           Casper Andersson & Ebba Svensson

TE 16            Linus Danielsson

SA 16            Tilda Gustafsson

VO 16           Omar Sandid

IM B              Yanica Boonthai & Maram Akkash

IM A1            Samim Noori & Esmat Yaqobi
IM A2            Mohammad Ferdovsi & Najma A Ali
IM-IND          Melina Dackebrand & Odai Akkash

Biobiljetter som tack till elevskyddsombuden
Moa Hultberg, Olivia Ahlgren, Hassan Rahimi, Jakob Göransson, Jonatan Ekegren Schefer,
och Andreas Medina.

Text sammanställd av Adrienne Widegren