Succé för irakisk afton i Urshult

Intresset var stort när Tingsryds kommun i samarbete med ABF anordnade en irakisk afton på Träffpunkt Urshult. Ett femtiotal nyfikna lyssnade på Fahad Al Saedi som höll en föreläsning om Irak.

Tillsammans med ABF har Tingsryds kommun för ambition att hålla internationella kvällar på Träffpunkt Urshult, med syfte att skapa en levande mötesplats där folk från olika kulturer och åldrar kan träffas och nya band knytas.

Tusen tack!!

2014.09.11 Irakisk afton, Träffpunkt Urshult - Fahad