Ta chansen att påverka

Under vecka sex kommer ettusen slumpvis utvalda personer, boende i Tingsryds kommun, att få enkäten Kritik på teknik i brevlådan. Syftet är att tekniska avdelningen ska få veta hur vår service fungerar i Tingsryd. Om du är en av de utvalda, är vi mycket tacksamma om du tar dig tid och svarar.

Undersökningen heter Kritik på teknik och tar reda på vad kommuninvånarna tycker om tekniska kommunala frågor såsom parker, vatten och avlopp, gator, vägar samt renhållningen.

Det är den tionde gången som enkäten genomförs sedan 1992 och för första gången är Tingsryds kommun med. Syftet är att få en uppfattning om vad medborgarna vill ha och vad som i så fall är viktigast. Dessutom vill vi ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Senare i oktober publicerar SKL den övergripande rapporten, där deltagande kommuner jämförs med varandra och med riket. Då kommer vår undersökning i kommunen också att vara klar och läggas ut på hemsidan.

Det är Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) som på uppdrag av SKL skickar ut enkäten och sedan sammanställer den.

Har du frågor går det bra att kontakta medborgarkontoret, Torggatan 12, Tingsryd.

Telefon 0477-441 00