Tack alla ni som bidrog till Tingsryds miljöarbete

Miljö- och byggnadsnämnden ordförande Christian Ward och miljö- och byggnadschef Camilla Norrman riktar ett tack till alla er som på Tingsryds marknad bidrog till kommunens kommande miljöarbete.

Tack för alla åsikter och tips vi fick av Er på marknaden gällande miljöfrågor. Det var många spännande och intressanta diskussioner. Vi kommer att sammanställa allt och därefter formulera kommunens nya lokala miljömål. Naturligtvis kommer Ni ha möjlighet att tycka till om dessa igen innan kommunfullmäktige fattar beslut. Vi hoppas att vi tillsammans kommer att lyckas med att uppnå ett Tingsryd som är både ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart.

Ännu en gång tack!

Christian Ward, miljö- och byggnadsnämndens ordförande     Camilla Norrman, Miljö- och byggnadschef