Tack för att du sparade på vattnet!

Att spara på vattnet gör skillnad. Inte minst gjorde det skillnad när det utfördes underhåll på ledningsnätet, luft- och vattenspolning under lördagen den 10 september. Tack till dig som sparade på vattnet och såg till att arbetet kunde utföras utan stress.

Arbetet påverkade flera samhällen i kommunen och abonnenter uppmanades att spara på vattnet.

Vi såg att förbrukningen i både Tingsryd, Väckelsång och Urshult var lägre än vanligt och är mycket tacksamma för det. Det innebar att arbetet kunde utföras utan stress och utan att abonnenter riskerade att bli utan vatten, säger kommunens VA-chef Carina Axelsson.