Tar starkt avstånd mot trakasserierna

Tingsryds kommun tar starkt avstånd från de handlingar som vår kommuninvånare , medarbetare och förtroendevalde Mohammad Abbara blivit utsatt för.

Tingsryds kommuns värdegrund vilar på alla människors lika värde. Att utsättas för trakasserier, skadegörelse, hot och rasism är oacceptabelt. Ingen i vår kommun ska bli utsatt för det som Mohammad Abbara blivit utsatt för. Mohammads resa till vår kommun och hans väg in vårt samhälle är imponerade. Mohammad har ett stort ideellt engagemang i föreningslivet, arbetar inom omsorgen, samtidigt som han är frivilligbrandman. Han har tagit stort ansvar för sin integration i Sverige och Tingsryds kommun.

Tingsryds kommun behöver fler som Mohammad!

 

Christer Kratz, kommunchef

Magnus Carlberg (S), politiskt ansvarig för integration

Anna Pastoor, integrationshandläggare