Information till fjärrvärmekunder i Tingsryd

Tingsryds Energi informerar att varmvattnet i kranarna kan vara infärgat grönt. Det är ofarligt, men kan tyda på att det finns en läcka i varmvattenväxlaren.

Så här skriver Tingsryds Energi på sin hemsida:

"Vi jobbar ständigt för att förbättra vårt fjärrvärmenät. Under våren kommer vi därför att tillsätta ett ofarligt, grönt färgmedel i vårt fjärrvärmenät. Detta gör vi för att lättare kunna upptäcka och spåra eventuella inre läckage på fjärrvärmeväxlare.

De flesta av er kommer inte att märka av infärgningen alls, det är endast de kunder som har en läcka i sin varmvattenväxlare som får grönt vatten i kranen.

Om ni, när ni tappar upp varmvatten från era kranar, får grönt vatten tyder det på att det finns ett inre läckage i varmvattenväxlaren i er fastighet, varför vi vill att ni kontaktar oss på tfn. 0477- 44 215 eller 44 212, alternativt e-postar oss på tingsrydsenergi@tingsryd.se för att vi ska kunna åtgärda läckaget.

Vattnet färgas med Pyranin som är ett livsmedelsklassat, ofarligt pch luktfritt natriumsalt. Ämnet är inte skadligt och färgar inte av sig på tyg, hud eller hår. Det är vanligt att diskmedel innehåller samma typ av färg."


Länk till Tingsryds Energis hemsida HÄR.

Frågor besvaras av Tingsryds Energi på telefonnummer 0477- 44 215 eller 44 212 eller e-post: tingsrydsenergi@tingsryd.se.