Tillförordnad kommunchef

Daniel Gustafsson blir tillförordnad kommunchef i Tingsryds kommun efter att Laila Jeppsson slutat.

Daniel Gustafsson blir tillförordnad kommunchef och tillförordnad vd för Tikab tills dess att ny kommunchef har rekryterats. Det beslutades när kommunstyrelsen hade sitt sammanträde under måndagen.

I rollen som kommunchef blir han också tillfälligt chef för arbete- och lärande tills den nya avdelningschefen tillträder sin tjänst i april. Arbetet med att hitta en ny kommunchef har inletts.

Personalchef Helena Clemedtson har utsetts som tillförordnad chef för kansliavdelningen tills dess att den pågående rekryteringen av ny kanslichef är i mål.

Informationen har uppdaterats 19 februari 2018.