Tillsammans i Tingsryds kommun - Allemansrätten

Tillsammans i Tingsryds kommun är ett flerårigt projekt med mål att föra 100 tredjelandsmedborgare närmare arbetsmarknad eller studier. Detta genom satsningar på arbetsmarknadskunskap, körkortsintroduktion, utökad samhällsinformation, hälsokommunikation, föräldrakurser och digital kompetens – som komplement till SFI. Projektet medfinansieras av Europeiska unionens Asyl-, Migrations-, och integrationsfond.

Allemansrätten innebär både en rättighet och en skyldighet för alla som vistas i naturen.
Den ger dig rätten att vistas i naturen, men du har också skyldighet att visa hänsyn och inte tillfoga någon skada.
Allemansrätten finns i andra nordiska länder som Norge och Finland, och även i vissa andra europeiska länder har allmänheten rätt att röra sig i naturen, dock utan stöd från lagen och med begränsningar.

De länder som deltagarna i projektet kommer ifrån, då framför allt utomeuropeiska länder, har sällan en motsvarighet till allemansrätten, vilket leder till att många tror att de ej får vistas fritt i naturen.
Projektet Tillsammans i Tingsryds kommun har som ett av målen att främja deltagarnas välmående, både fysiskt och psykiskt. Frisk luft och motion i skog och mark är en del av detta.

Du kan läsa mer om allemansrätten på naturvårdsverkets hemsida HÄR

Sverige har en fantastisk natur, och detta vill vi såklart att alla i Sverige ska få ta del av och uppleva. Projektgruppen tog därför en eftermiddag ute i den vackra naturen i Korpalycke.
Tillsammans gick vi alla en tipsrunda med frågor kring allemansrätten. Där ges deltagarna möjlighet att träna på att läsa det svenska språket. De ord de inte förstod hjälptes alla tillsammans åt med.
Koordinatorerna och språkstöden hjälpte till antingen genom att översätta eller omformulera orden.

Ungefär halvvägs satte vi oss alla tillsammans, ute i naturen, och tog en fika och gemensamt diskuterade vi vad allemansrätten är, och vad den innebär.

Vi pratade bland annat om;

  • Inte störa- inte förstöra
  • Ta med allt skräp hem
  • Ta hänsyn till djuren
  • Skada inte naturen
  • Stäng grindar om du går genom en hage.
  • Tälta gärna, en natt och utan att störa.

                          Klicka på bilderna för att se dem i större format

Skratt och skoj blandas med information och frågor. För finns det egentligen något bättre sätt att lära sig om allemansrätten än ute i naturen? Där det går att visa, peka och demonstrera. Tillfällen likt dessa uppskattas av både deltagare och av oss som jobbar i projektet. Tillsammans kan vi ta steget ut från lärosalarna och praktiskt få uppleva vad vi talar om. Från flera håll kom förfrågningar om att få göra om aktiviteten. När frågor och svar från tipsrundan gicks igenom visade alla ett stort intresse och ville veta mer.

För många är skogen väldigt främmande, och att vistas i naturen på det sätt som vi gör i Sverige är en stor skillnad gentemot många andra länder. Det är dock roligt att en aktivitet likt denna, en promenad och fika i naturen, kan bidra till att fler vill lära sig mer och få närma sig naturen.

Loggor och slogan