Tillsammans i Tingsryds kommun - möt Nadera och Ahmad

Tillsammans i Tingsryds kommun är ett integrationsprojekt. Projektet har ekonomiskt stöd från AMIF, Europeiska unionens Asyl-, Migrations-, och integrationsfond. Projektets huvudmål är att få hundra tredjelandsmedborgare att komma närmare en sysselsättning, antingen på arbetsmarknaden eller via studier.

I dessa tider med pandemi så sker de allra flesta möten och utbildningar på distans. Men det finns vissa möten, där det är viktigt att på ett smittsäkert sätt träffas fysiskt. För deltagare som är alldeles i uppstarten av projektet kan detta vara  extra viktigt, för att ge möjligheterna att framöver kunna arbeta mer digitalt.

Jag får följa med på ett gruppmöte där två deltagare är med, Ahmad Salama och Nadera Melhem.

På agendan är en genomgång av applikationer i mobiltelefonen. Appar som kan vara viktiga och nödvändiga i vardagen, till exempel Kivra, BankID, Microsoft Teams. Hur laddar man ner en app, använder den, och till vad?

Asmeret Fikadu Feki som leder och coachar gruppen är flerspråkig och arbetar även som språkstödjare i projektet. Hon försöker få in svenskan så mycket som möjligt och börjar med att berätta på svenska, för att sedan förtydliga eller gå igenom en gång på arabiska med.

”Att möta någon i samhället är svårt, jag kan många gånger förstå svenska om den jag möter pratar långsamt. Men när jag inte har orden för att be någon sakta ner, då kan det vara svårt att förstå berättar Nadera Melhem”

Det som ligger som en röd tråd genom mötet är viljan hos deltagarna. Viljan att få lära sig och kunna själva. De vill få vara självständiga och få känna sig som en del i det svenska samhället. Får de rätt förutsättningar kommer inlärningskurvan peka rakt uppåt.

”Jag vill vid varje tillfälle få lära mig något nytt ord eller uttryck på svenska, som jag kan träna på hemma. Det bästa vore att i grupp få träna på att prata svenska i en timme varje dag säger Ahmad Salama”

De läser på distans i skolan, och fick under uppstartsmötet hjälp med hur de ska göra för att koppla upp sig digitalt till sina lektioner. Men de vill inte bara få hjälp av någon att göra det, de vill kunna göra det själv. De ser det som ett steg i att öka sin självständighet.

Vi vet alla att tekniken kan krångla, då är det viktigt för Nadera och Ahmad att de kan själva. Om något felar och de inte lyckats koppla upp sig till deras lektion, finns risken att de missar hela det tillfället, för att ingen finns i närheten och kan hjälpa dem.

Asmeret går igenom i detalj, visar på stor skärm och på sin egen telefon. Upprepar, och visar sen igen. Hon går först igenom på svenska, och sen på arabiska. Det är viktigt att alla förstår innan hon går vidare.
Deltagarna jobbar hårt med svenskan under mötet. De blandar svenskan med sitt eget språk, men tänker alltid på att använda svenska när de kan. De frågar mycket och imponerar med viljan att lära sig.

”Jag vill lära mig språket, att skriva är inte lika viktigt, men att jag ska kunna göra mig förstådd när jag pratar med någon är det viktigaste säger Ahmad Salama”