Tillsammans i Tingsryds kommun - sommarinformation

Tillsammans i Tingsryds kommun är ett integrationsprojekt. Projektet har ekonomiskt stöd från AMIF, Europeiska unionens Asyl-, Migrations-, och integrationsfond. Projektets huvudmål är att få hundra tredjelandsmedborgare att komma närmare en sysselsättning, antingen på arbetsmarknaden eller via studier.

Vi vill hela tiden sträva framåt i vårt arbete i projektet, därav jobbar vi på så gott vi kan mitt under semestertider.
Under vecka 28 och även under vecka 31 kommer projektgruppen hjälpas åt och se till att deltagarnas gruppmöten fortsätter.
Deltagarna kommer träffas antingen via Teams eller fysiskt på Stationen, allt enligt gällande riktlinjer.
Under vecka 29 och 30 håller Stationen stängt, men deltagarna har då fått hemuppgifter de ska göra för att träna på svenska och inte halka efter i sitt arbete.

Projektgruppen passar på att önska deltagarna och alla medborgare i Tingsryds kommun en härlig sommar!