Tillsammans i Tingsryds kommun - styrgruppsmöte och studiebesök

Projektet Tillsammans i Tingsryds kommun är ett integrationsprojekt som genomförs med syfte att främja tredjelandsmedborgare i dess etablering på den svenska arbetsmarknaden. Huvudmålet är att få hundra tredjelandsmedborgare att komma närmare en sysselsättning, antingen på arbetsmarknaden eller via studier. Projektet medfinansieras av Europeiska unionens Asyl-, Migrations-, och integrationsfond.

Delar av projektgruppen, Louise Holm och Lisa Edlund - delprojektledare, Hadeel Sandid - brobyggare och Tina Hjerpe - kommunikatör, tillsammans med projektets externa utvärderare - Maja Debeljak mötte upp delar av styrgruppen, Thomas Landerberg Ryds båtar, Henrik Lindskog UWAB och Ellen Parsland, forskare vid Lunds universitet, på Rössviksladan i Urshult för ett gemensamt lunchmöte följt av ett studiebesök på UWAB.

Delprojektledarna presenterade nuläget i projektet för styrgruppen.
Huvudmålet för projektet är att 100 personer ska ha deltagit och fått hjälp och stöd genom projektet. I skrivande stund ligger antalet på totalt 53 personer. 18 personer är avslutade i projektet av olika anledningar.

I förlängningen, med cirka sex månader kvar av projektet blir det stora målet med 100 personer svårt att uppfylla.
Delprojektledarna fortsätter med att förklara att projektet hellre satsar på de personer som kommer in i projektet helhjärtat, och grundligt ger den hjälp och stöd som de behöver. Så fokus är på att framför allt ge god stöttning till de som är inskrivna i projektet i stället för att jaga antal deltagare.
Projektet satsar på kvalitativt stöd mer än kvantitativt – vilket poängteras tydligt både till styrgruppen och gentemot de rapporteringar som sker till AMIF – Europeiska unionens Asyl-, Migrations- och integrationsfond som medfinansierar projektet.

Tankar om projektet framåt presenterades; fokus ligger på arbetsmarknadskunskap, digital kompetens och samhällsinformation. Prova på-utbildning måltidsbiträde har varit en satsning som gett goda resultat, så där är planen att starta upp en omgång till. I den prova-på omgången som varit kommer 5 av 6 personer fortsätta att gå den ordinarie måltidbiträdesutbildningen för att bli färdigutbildade måltidsbiträden.

En presentation av fikaträffarna vars syfte var att målgruppen skulle få träffa arbetsgivare och få en presentation av de olika arbetsplatserna och även på ett avslappnat sätt kunna ställa frågor direkt till de olika arbetsgivarna.

Till hösten planeras det tillfällen med handledarutbildning för kommunala verksamheter som har tagit emot personer från projektet till arbetsplatserna.
Handledarutbildningen är en förberedande utbildning för de handledare som ska ta emot en praktikant.
På samma sätt planeras en utbildning för de personer i projektet som ska ut på praktik. En förberedelse vad de ska förvänta sig och vad de kan behöva tänka på. Hur fungerar det på arbetsplatsen, skyldigheter och rättigheter som är viktiga att ha vetskap om.

Thomas och Henrik, som båda är arbetsgivare, poängterar vikten om att informera om hur en arbetsdag kan se ut. Att det är viktigt med tider och poängtera för de som ska komma ut på praktik att det är viktigt att de försöker ta chansen, utmana sig själva att träna svenskan, våga fråga och våga testa.

Eftermiddagen avslutades med ett studiebesök på UWAB i Urshult. Henrik visade oss runt i lokalerna och förklarade sin verksamhet.
Med leenden och kramar hittade projektgruppen många kända ansikten i personalgruppen, både från projektet och i deras arbete dessförinnan.

”Att komma ut och möta personer, som tidigare fått vårt stöd,
ute på sin arbetsplats och in action,
är ett av de tillfällen där vi påminns om vikten av vårt arbete
och hur fantastiskt det är att jobba med människor!
Säger Lisa Edlund delprojektledare"

Loggor och slogan