Tillsammans i Tingsryds kommun - valår 2022

Projektet Tillsammans i Tingsryds kommun är ett integrationsprojekt som genomförs med syfte att främja tredjelandsmedborgare i dess etablering på den svenska arbetsmarknaden. Huvudmålet är att få tredjelandsmedborgare att komma närmare en sysselsättning, antingen på arbetsmarknaden eller via studier. Projektet medfinansieras av Europeiska unionens Asyl-, Migrations-, och integrationsfond.

För att få rösta i Sverige måste du ha fyllt 18 år, vara svensk medborgare och folkbokförd i Sverige. Även om deltagarna inte uppfyller alla kriterier för detta valår, så väljer projektet att informera och lägga fokus på hur den svenska demokratin fungerar och hur ett val går till.
Detta genom att bland annat ha bjudit in kommunens politiker till ett politikercafé. Där kunde alla under avslappnade former sätta sig ner och samtala, ställa frågor och räta ut frågetecken.

Jag tycker att mötet på stationen var ett bra och intressant möte. Att få höra deltagarnas livshistoria och erfarenheter och veta vad som tog dem till just Sverige. De ställde bra frågor, och en del ”varför-frågor”. En del ”varför-frågor” kunde jag svara på, och några blev även för mig en gåta och ögonöppnare på att vi har ett system i vårt land som behöver ändras på. Därför är dessa möten viktiga.

Jag tror även på ett inkluderande, inte exkluderande. Det är viktigt att möte människor från andra länder mer nära, och berätta om en själv. Hur jag lever, vilka rättigheter och skyldigheter jag har. Ett bra exempel på att mötas mer nära är detta politikercafé vi nu genomfört, säger Maria Petersén (C)

Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande, öppnade upp för fler träffar.

Det var intressant och givande. Just det faktum att vi blev personliga med varandra tog diskussionerna till en annan nivå som var nyttig för mig. Även om fokus blev relationer och bakgrund i stället för valet. Att kunna visa att vi bara är människor med vanliga behov och problem som alla andra kan även visa att det är relativt enkelt att komma i kontakt med oss. Det bygger tillit som är demokratins grundfundament. En enstaka träff är inte tillräckligt utan det behövs flera möten. Gärna även på kommunen.

Anna Pastoor, koordinator i projektet och har även uppdraget som valhandläggare i kommunen. Anna har en utbildning i valprocess och handläggning, och hon är med och utbildar röstmottagare. Under två tillfällen har deltagarna i projektet fått en genomgång, både teoretiskt och praktiskt, vad ett val i Sverige innebär, och varför vi, om vi kan och får, bör ta tillfället i akt och rösta.
Anna diskuterade tillsammans med alla i gruppen om vad demokrati egentligen är?
Tillsammans kommer alla fram till att det är när alla får vara med och bestämma. Åsiktsfrihet och yttrandefrihet är ytterligare saker som pratas om i helgrupp.

Genom att rösta, om jag ska förklara det enkelt, kan vi invånare påverka Sveriges politik. Att rösta är ett sätt att påverka sådant som vi tycker är orättvist eller fungerar dåligt, säger Anna Pastoor.

Under den första av de två träffarna med inriktning på valprocessen går Anna igenom vem som går rösta, och hur man gör för att rösta.  Det framkommer många väsentliga frågor; måste jag rösta? Får man kryssa i flera namn på valsedeln? Krävs uppehållstillstånd för att rösta?

Under den andra träffen har gruppen fått testat på hur det är att gå in i en vallokal och rösta. Detta skulle göras så autentiskt som möjligt, så allt från flaggor med ”vallokal” till eget röstkort, plocka valsedlar, gå bakom den gröna skärmen och även röstmottagare fanns på plats.
Alla fick i tur och ordning välja sina röstsedlar och testa på hur det skulle vara att gå till en vallokal på röstdagen för att göra sin röst hörd.
Anna informerar om att man alltid kan fråga röstmottagarna i röstlokalen om hur man röstar, men att välja vem man ska rösta på får de inte engagera sig i.

För att läsa mer om valet 2022, tryck här.

Loggor och slogan