Tillsammans i Tingsryds kommun - AMIF på besök

Den 26 april hade projektet Tillsammans i Tingsryds kommun besök av AMIF, Europeiska unionens Asyl-, Migrations-, och integrationsfond. Projektet är ett flerårigt projekt med mål att föra 100 tredjelandsmedborgare närmare arbetsmarknad eller studier. Detta görs genom satsningar inom bland annat arbetsmarknadskunskap, körkortsintroduktion, utökad samhällsinformation, hälsokommunikation, föräldrakurser, digital kompetens, enskilda träffar med mera.

AMIF är de som finansierar projektets genomförande och under projekttiden åker representanter från AMIF ut till de projekt som de har beviljat stöd till. Detta för att göra en kontroll på plats, se hur arbetet med projektets måluppfyllelse fortlöper. De vill också träffa projektpersonalen och vara med på aktiviteter med målgruppen och annat som händer under en dag i projektet.

Projektledarna kommer att få ta del av en rapport som representanterna skriver, för att kunna fortsätta det kontinuerliga förbättringsarbetet för projektet och dess arbete med att nå målen.

Med på bild från vänster

Louise Holm, Projektledare, Tillsammans i Tingsryds kommun
Maria Benno Klevbrand, Ekonom AMIF
Anna Bäcklund, Projektkoordinator AMIF
Lisa Edlund, koordinator och delprojektledare, Tillsammans i Tingsryds kommun

Loggor och slogan