Tinghallen i Tingsryd stängs med omedelbar verkan

I samband med renovering av Tinghallen har det uppdagats att det förekommer asbest i omklädningsrummens väggar. Kommunen väljer därför att stänga hallen och omkläd-ningsrummen med omedelbar verkan tills dess att problemen är åtgärdade. Föreningar som har verksamhet i lokalerna erbjuds olika alternativ i samråd.

Kenneth Görtz (M), ordförande i kultur- och fritidsutskottet:
- Vi vill förtydliga och samtidigt lugna invånarna att asbesten i Tinghallen inte varit ett problem förrän den blev frilagd vid renoveringen. Vi stänger verksamheterna som en säkerhetsåtgärd för att alla ska känna sig trygga.

Kontaktpersoner:

Kenneth Görtz
070-535 03 57
kenneth.gortz@tingsryd.se
Christina Gutierrez Malmbom
076-774 41 14
christina.gutierrezmalmbom@tingsryd.se