Tingsryd klättrar 109 placeringar i årets Småföretagarindex

Förutsättningarna för småföretagande i Tingsryds kommun har förbättrats betydligt det senaste året. Det visar en kartläggning som Småföretagarnas Riksförbund genomfört bland landets kommuner.

Tingsryds kommun placerar sig på plats 135 av 290 i årets Småföretagarindex. En förbättring med 109 placeringar sedan år 2021 då vi låg på plats 244.

Småföretagen har en viktig roll i kommunen genom att skapa jobb och tillhandahålla produkter och efterfrågade tjänster på den lokala marknaden.

Småföretagen är otroligt viktiga för Tingsryds kommun. De minsta aktiebolagen med 1 till 9 anställda är 266 till antalet med totalt nära 700 anställda. Till det kommer över 1 500 soloföretag utan anställda utöver näringsidkaren själv. Det är väldigt glädjande att se vilket lyft Tingsryds kommun gör, säger kommunens utvecklingschef Henrik Paulsson och fortsätter:

Överlevnadsgraden bland företagen i Tingsryd är hög, vilket är en starkt bidragande faktor till den fina placeringen. I kartläggningen sägs också att en stark besöksnäring är en viktig faktor för landsbygdskommuner. Tingsryd räknas inte till denna kategori, men vi ser oss själva som en landsbygdskommun och satsningen på besöksnäringen har varit långsiktig och målmedveten, vilket också har gett ett tydligt resultat genom en stor ökning av antalet besökare under många år.

Småföretagarindex bygger på olika dimensioner av företagande, som tillsammans ger en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Faktorer som speciellt bidrar till att Tingsryds kommun gör en kraftig ökning i antalet placeringar är kapitalförsörjningen, trygghetsinsatser och överlevnadsgraden bland företagen.

Småföretagarnas hemsida kan du läsa mer om mätningen.