Tingsryd klättrar mest i länet när Svenskt näringsliv rankar företagsklimatet 

När Svenskt näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet under onsdagen stod det klart att Tingsryds kommun klättrar mest i länet, totalt 21 placeringar.

- Vi arbetar medvetet och systematiskt med att stärka våra positioner på det här området, säger kommunchef Christer Kratz.

För att företagsklimatet i en kommun ska vara bra, ska det vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Som viktiga faktorer i rankingen nämner Svenskt näringsliv bland annat vikten av dialog, serviceinriktad myndighetsutövning och strategiskt tänk kring upphandlingar. 

I årets ranking klättrar Tingsryd 21 placeringar, från plats 214 till plats 193.  

- Vi är jätteglada över att vi ökar i rankingen, det känns som att vi är på rätt väg. Dock är vi väldigt ödmjuka inför ökningen eftersom vi klättrar från låga nivåer. Nu jobbar vi vidare för att få våra företagare, men också medborgare att känna sig nöjda och stolta över Tingsryds kommun, säger kommunens näringslivsutvecklare Rose-Marie Svensson. 

Några av de enkätfrågor som ger företagsklimatet i Tingsryd ett uppsving från föregående år är dialogen med beslutsfattarna, kommunens service och bemötande och negativ påverkan av brottslighet/otrygghet. Däremot efterfrågas fortsatt utveckling på flera områden, däribland kommunens upphandling och tillgång till medarbetare med relevant kompetens. 

- Det känns väldigt inspirerande att få ett kvitto på att vi arbetar i rätt riktning, men vi är också medvetna om att vi fortsatt har en förbättringspotential på flera områden. Bostadsförsörjning mäts inte specifikt av Svenskt näringsliv, men vi vet att detta är en fråga som våra företag tycker att vi ska prioritera högt. Här har vi fått igång ett mer aktivt arbete mot externa aktörer och privatpersoner som vi redan börjar se konkreta resultat ifrån. Information och dialog är andra områden där vi har mycket arbete kvar att göra, säger utvecklingschef Henrik Paulsson.

 Under ett antal år har Tingsryds kommun kämpat med låga siffror i näringslivsrankingen. Det hela har bland annat mynnat ut i en näringslivsstrategi där syftet är att göra arbetet med frågorna tydligare. 

- Nyckelorden i sammanhanget är målmedvetenhet men även ödmjukhet då förändringsarbete tar tid. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen då vi är övertygade om att det är den rätta, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson.