Tingsryds kommun stödjer Växjö pride

Tingsryd kommun står bakom Växjö pride och de värderingar de står för. Tingsryds bidrag är att vi under veckan hissar prideflaggan.

Tingsryd kommun står för ett inkluderande och välkomnande förhållningssätt. Vi ställer oss bakom den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Genom att Tingsryd kommun följer tiderna för prideveckan i Växjö vill vi markera vårt stöd för de som riskerar att utsättas för diskriminering och förtryck. Därmed tar vi aktivt avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi.

Mer information om Växjö pride finns på vaxjopride.se