Tingsryd säger ja till gemensamt avfallsbolag

                                                              Fotograf: Anne Dillner

Idag röstade Tingsryds kommunfullmäktige ja till att bilda ett gemensamt avfalls-bolag tillsammans
med Växjö, Älmhult, Lessebo och Markaryds kommuner.
Bolaget ska heta Södra Småland Avfall och Miljö och kommer att ansvara för sop-hämtning, återvinningscentraler och slamtömning i alla fem kommuner.

- Alla fem kommuner kommer att ha ett gemensamt system för att hantera vårt avfall. Det är positivt för att det gör att vi därmed utnyttjar resurserna på ett mer effektivt och hållbart sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson.

Bolaget bildas i april
Tingsryd är den första kommunen som tar beslut om att ingå i Södra Småland Avfall och Miljö. För att bolaget ska bildas krävs ett positivt beslut i alla fem kommuner.

Beslut fattas i övriga kommuner följande datum:

Lessebo: 19 februari
Älmhult: 26 februari
Markaryd: 26 februari
Växjö: 27 februari

Bolaget bildas i april. Därefter drivs det av en interimsorganisation och en VD fram till bolagets operativa start som blir den 1 januari 2019.

För mer information och intervjuer:

Mikael Jeansson
Kommunstyrelsens ordförande
Mobilnummer: 070-536 03 37
Epost: mikael.jeansson@tingsryd.se