Tingsryd - Tillsammans!

Det här är till dig som är invånare i Tingsryds kommun. Med anledning av coronaviruset står vi alla inför nya utmaningar. Saker och ting är just nu väldigt annorlunda och det som gäller idag kanske inte gäller på samma sätt imorgon. Det ruskar om oss alla, sprider oro och osäkerhet. Vi behöver både hantera detta och samtidigt se till att samhället fungerar även under nuvarande omständigheter. Detta gör vi allra bäst tillsammans!

Vi är många som arbetar sida vid sida för att hantera konsekvenserna av det som händer i samhället och för att minska smittspridningen. Ytterst handlar det om att skydda riskgrupperna och hjälpas åt att minska spridningen, för att sjukvården ska kunna hjälpa dem som blir svårt sjuka. För kommunens del är också ett stort fokus att vi har personal på plats så att våra viktiga verksamheter fortsatt fungerar. Vår utgångspunkt är att så långt det är möjligt ha verksamheter igång som vanligt om inte omständigheterna eller regering och myndigheter säger något annat. Utifrån det får vi göra prioriteringar och anpassa oss, säkerställa viktiga rutiner och planera för nya förändringar.

Allt detta kan vi bara göra om vi gör det tillsammans – och det gör vi!

Det här gör vi inom Tingsryds kommun
Vi följer så långt vi kan våra myndigheters direktiv och vi samarbetar i hela länet med den här utmaningen. Region Kronobergs smittskydd har en mycket tydlig roll i detta. Inom kommunen samverkar vi över alla verksamhetsområden och med politiken. Även inom politiken finns en bred samstämmighet. Vi har en stadig organisation och planer vi arbetar metodiskt efter, men som vi löpande behöver anpassa efter det förändrade läget. Våra duktiga och ansvarsfulla medarbetare har kavlat upp ärmarna och hjälps åt att stötta där det behövs som bäst. Det är tydligt att vi är starka när det gäller och det gör oss stolta.
Vi har fått ge avkall på en del av våra uppgifter, pausat vissa verksamheter och t ex ställt om gymnasieskolan till distansundervisning och vi kan nog räkna med att det blir fler förändringar framöver. Vi kommer inte kunna hålla lika hög service inom vissa områden och det hoppas vi alla har förståelse för.

Det här kan du göra
På kommunens hemsida www.tingsryd.se och vår Facebooksida informerar vi löpande, både om sådant som är aktuellt i kommunen, men även vad myndigheterna informerar om. Vi vill uppmana alla att följa oss där och att följa både våra och andra myndigheters råd och beslut. Har du inte tillgång till en dator så ring någon du litar på. Var och en av oss är viktiga i hela samhällets utmaning som vi står inför. Hjälps vi alla åt, så klarar vi av allt detta bättre.
- Hjälp dina medmänniskor. Kanske kan du hjälpa en äldre person i din närhet med något, eller en granne som ännu inte klarar det svenska språket så bra och behöver hjälp att förstå den senaste informationen.
- Håll kontakten med dina nätverk, även om du just nu får göra det över telefon eller dator. Kontakta gärna även de du inte kontaktar så ofta, i synnerhet de som du vet är ensamma. Ett samtal kan betyda väldigt mycket.
- Ser du uppgifter i sociala medier som du misstänker är felaktiga – ta reda på fakta och länka till rätt information och källa.
- Stöd det lokala näringslivet. Många företag har det tufft nu.
Vi får inte låta samhället stanna av. Var och en av oss kan bidra på sitt sätt för att samhället ska fungera. Låt oss hjälpas åt och ta hand om varandra.

Varma hälsningar,
Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande
Christer Kratz, kommunchef