Tingsryd uppmärksammar världshandhygiendagen

Världshälsoorganisationen, WHO, har utropat den 5 maj till en global handhygiendag och det är extra viktigt att fokusera på att tvätta och sprita sina händer i dessa tider med pågående pandemi. I Tingsryds kommun vill Elsa Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, påminna alla medarbetare om vikten av god handhygien.

I det dagliga arbetet ska personal inom vård och omsorg följa rutinen Basala hygienregler vars syfte är att förhindra smittspridning av vårdrelaterade infektioner. Vårdmiljöer är särskilt känsliga för spridning av bakterier och virus. De kan lätt sprida smitta mellan vårdtagare/patient och medarbetarna och personalen ska ha kunskap om hur de ska begränsa smittspridning. Vårdtagarna har ofta ett nedsatt immunförsvar och det finns arbetsmiljörisker för medarbetarna.

En infektion i vården

En vårdrelaterad infektion är en infektion som drabbar en patient eller en personal till följd av omvårdnad, vård eller behandling där det sjukdomsframkallande ämnet har tillförts, oavsett om det har kommit från patienten själv eller personalen.

Arbetskläder och hygien

Det är var och ens ansvar som anställd att använda de kläder arbetsgivaren tillhandahåller och byta arbetskläder varje dag och vid behov. Arbetskläderna ska ha kort ärm och plastförkläde ska användas vid patientnära vård och där arbetskläderna riskerar att förorenas.

Medarbetarna ska ha kortklippta omålade naglar. Inga lösnaglar, inga ringar på fingrarna eller klocka på armen får förekomma i patientvården.

Handsprit före och efter vårdarbete.

Handskanner - visar hur handspriten täckt handen

Genom att stoppa in händerna i skannern kan man se om några områden på handen missats. Skannern ska skickas runt till boenden i kommunen för att utbilda personalen så att händerna verkligen täcks av handsprit.

Handskannern som kommer att skickas runt till olika vårdboenden i Tingsryds kommun.

Skannar händerna för att undersöka hur handspriten täcker. Foto: Christoffer Karlsson

Handskar

Handskar ska användas i alla moment där det finns risk att händer kommer i kontakt med kroppsvätskor eller virus/bakterier. Händerna ska alltid spritas då handskarna tas av, eftersom handskar inte är helt täta. Handskar och handdesinfektion ska finnas tillhands direkt när man kommer in till vårdtagarens lägenhet och på strategiska ställen i kök, matsal och dagrum/korridor. I ordinärt boende är det viktigt att det finns handskar, handsprit, tvål och papper att torka händerna på hemma hos vårdtagaren.

Varje dag ska alltid ”Tag-på-ställen” torkas av med yt-desinfektion så som dörrhandtag, strömbrytare, kranar, toalett och spolknapp, handtagen på rollatorer/rullstolar som exempel.

Coronavirusets beteende

Coronaviruset sprids via droppsmitta. När du hostar och nyser strömmar små vätskedroppar ut från mun och näsa, faller ner på ytor och slutligen på marken, upp till cirka 1,5 meters avstånd. Finns där en mottagare når vätskedropparna ögon, näsa och munslemhinnorna och viruset får fäste. De droppar som faller ner på ytor orsakar en indirekt kontaktsmitta.

Coronaviruset har ett tunt skal och oskadliggörs lätt med handsprit och handtvätt.

Du minskar risken för smittspridning genom att:

  • hålla en armslängds avstånd i alla situationer det går
  • stanna hemma när jag känner minsta förkylningssymtom
  • spritar händerna inför varje patientkontakt och enligt hygienrutinen
  • tvättar händerna med tvål och ljummet vatten

Elsa Bengtsson vill också den 5 maj passa på att tacka alla medarbetare för det fantastiska arbete som dagligen utförs. I en tid med extra arbetsuppgifter och stor oro över smittspridning som covid-19 för med sig.

I samarbete med Lions och kommunen har kommunen ordnat så att alla medarbetare som dagligen arbetar i patientnära vård bjuds på tårta till eftermiddagskaffet med texten Tack för god handhygien! Vi vet inte vad vi har framför oss eller hur länge coronapandemin har oss i sitt grepp så det gäller att orka hålla ut, säger Elsa Bengtsson.

Elsa Bengtsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Tingsryd kommun