Tingsryds kommun är bra - men vi ska bli ännu bättre

Vi vill att du ska vara stolt som kommuninvånare, att du ska känna att ditt engagemang har en mening och att kommunen utvecklas i rätt riktning. Vi fortsätter att jobba för att nå Tingsryds kommuns vision - för att kommunen ska fortsätta vara platsen "Där livet är härligt".

Här finns en levande landsbygd med stort engagemang bland företagare, föreningar och kommuninvånare. Barn och ungdomar har stora valmöjligheter när det kommer till idrott och andra fritidsaktiviteter. Nationalparken Åsnen är bara ett av alla natursköna områden i kommunen och här finns ett välutvecklat näringsliv och skola för alla barn och ungdomar, från förskole- till gymnasieålder.

Men vi nöjer oss inte. Nu ska vi bli ännu bättre!

Vi vill att du ska vara stolt som kommuninvånare, att du ska känna att ditt engagemang har en mening och att kommunen utvecklas i rätt riktning.

När vi antog den nya visionen ”Där livet är härligt” i juni förra året, så var det för att visa riktningen. Visionen visar var kommunen vill vara om femton år och hur vi vill att kommunen ska upplevas i framtiden.

Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Vi är engagerade och stolta, har ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med god livskvalitet och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas.”

Vi som arbetar i Tingsryds kommun och våra folkvalda politiker spelar förstås en stor roll för att visionen ska kunna bli verklighet. Men det gör du som medborgare också.

För att vi ska kunna uppfylla visionen så måste vi arbeta tillsammans.

Du bidrar på fler sätt än vad du kanske har tänkt på. Du bidrar till visionen när du väljer att flytta till kommunen. När du stannar kvar här - eller när du kommer tillbaka efter några år i väg. Du bidrar genom ditt yrkesval, med ditt engagemang i föreningslivet och när du skaffar familj. Kanske startar du ett företag – eller jobbar på ett annat.  Du bidrar när du går till den lokala butiken och när du byter några ord med människor du stöter på. Du bidrar till att vi är en levande landsbygdskommun och tillsammans skapar vi ett Tingsryd där livet är härligt”

Visionen är en del av det långsiktiga projektet Framtid Tingsryd som du kan läsa mer om här.

Under den tid som gått sedan visionen antogs så har vi jobbat för att sprida visionen inom kommunens organisation och bland medborgarna på olika sätt. Vi har bland annat pratat om visionen när vi mött unga familjer, skolklasser, nyanlända och pensionärer. Samtalen har handlat om vad man ser för behov av utveckling i kommunen, hur man själv kan bidra till att visionen uppnås och vad Tingsryds kommun betyder för de som bor här. Samtalen har blivit till text som du med jämna mellanrum kommer att kunna ta del av i kommunens digitala kanaler framöver. Håll utkik!