Tingsryds kommun bjuder in till medborgarceremoni

Tingsryds kommun vill uppmärksamma de kommuninvånare som under 2022 och 2023 blev nya svenska medborgare. För att göra detta har vi bjudit in till en medborgarceremoni den 6 juni.

Alla kommuninvånare som under 2022 eller 2023 blev svenska medborgare ska ha fått en inbjudan skickad till sig per post.

Ceremonin hålls på gräsytan vid Tingsryd Resort. Det bjuds på fika och kommunfullmäktiges ordförande kommer att hålla tal.

Har du fått en inbjudan på posten så kom ihåg att anmäla dig! 
Du kan anmäla dig på olika sätt:
mail: medborgarkontoret@tingsryd.se
telefon: 0477-44100
e-tjänst: https://minasidor.tingsryd.se/medborgarcermoni
Lämna in talongen du fick på posten hos medborgarkontoret, Torggatan 12 Tingsryd. kom ihåg att skriva namn på de som ska medverka.