Tingsryds kommun har länets högsta företagsamhet 2016!

Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige.Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt ansvar för ett företag ökar eller minskar.

Tingsryds kommun har åter igen länets högsta företagsamhet med 15,1 procent i andel av befolkningen.

Andelen företagsamma kvinnor (16-74 år) är 8,2 procent i andel av befolkningen. Det placerar oss, trots den låga siffran, näst högst i länet. Andelen företagsamma unga är 6 procent, vilket också är bäst i länet.

 

Dock sjunker vi på listan vad gäller nyföretagandet. Förra året låg vi i topp, men nu ligger vi på fjärde plats i länet med 11,6 nya företag per 1000 invånare.  Av de nyföretagare vi hade 2011 blir 11,1 procent tillväxtföretagare fyra år senare. Där hamnar vi på andra plats i länet efter Uppvidinge.

En annan utmaning är att få in de unga i företagen. Av alla VD:ar vi har i kommunen är 6,5 procent födda 1940-1949 och bara 1,6 procent är födda 1985 och senare.

 

Statistiken hämtas från UC AB i början av året och utgår från en totalundersökning av antalet företagsamma personer, snarare än antalet företag

 

Hela undersökningen finns att läsa här!