Tingsryds kommun står upp för demokratin

I år firar demokratin i Sverige 100 år. Den 18 maj undertecknar därför tre representanter i Tingsryd kommun en deklaration för en stark demokrati.

- Demokratin är värd att försvaras i alla situationer.
Den handlar ytterst om attMikael Jeansson. vara närvarande och att delta i samhällsutvecklingen utifrån egen förmåga. Demokrati är den mest högtstående regeringsformen eftersom den är baserad på respekt för människan som en förnuftig varelse, säger Mikael Jeansson, kommunalråd.

Kommittén Demokratin 100 år har fått i uppdrag av regeringen att starta Vår demokrati – värd att värna varje dag som är en rörelse där det ingår kommuner, civilsamhällesorganisationer, myndigheter, näringsliv, skolan och alla andra som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige. Målsättningen är att främja en uthållig och levande demokrati i hela landet genom att stärka förutsättningarna för människor att i större utsträckning aktivt kunna delta i demokratin.

Tingsryds kommun har beslutat att underteckna Deklaration för en stark demokrati och i samband med undertecknandet anta åtaganden som ska verka demokratifrämjande.

Anna Johansson.

- En demokrati där alla blir hörda och känner delaktighet, öppenhet och respekt för varandra. Demokrati kan aldrig tas för given och arbetet för att utveckla den demokratiska processen måste hållas vid liv, säger Anna Johansson, oppositionsråd.

 

Tingsryds kommun har arbetat fram flera åtaganden som genomförs under 2021.

Studenter vid Linnéuniversitetet genomför ett projekt med syfte att fler ska bli delaktiga i medborgardialogen. En översyn för hur kommunen organiserar medborgardialoger ska genomföras och en plan för alternativa medborgardialoger ska arbetas fram. Det kan vara dialoger i form av digitala möten, möten på andra tider på dygnet än tidigare, möten med olika inriktningar för att attrahera nya målgrupper och möten på nya fysiska platser.

Tingsryds kommun ska även anordna aktiviteter genom biblioteken under demokrativeckan i september. Aktiviteterna ska verka för att fler invånare i kommunen ska få ökad kunskap om demokrati och vad vårt demokratiska system innebär.

Under 2021 kommer kommunen testa att arbeta med medborgarbudget. Medborgarbudget innebär att medborgarna själva på ett eller annat sätt får vara med och prioritera vad en avsatt summa pengar ska användas till. Tingsryds kommun avsätter 500 000 kronor detta år. Syftet med medborgarbudget är att skapa öppenhet och lärande om hur de kommunala resurserna används och prioriteras. Men tanken är också att öka sammanhållning och gemensamt ansvarstagande för bygdens utveckling.

- En levande demokrati måste få en ständig näring genom att medborgarna känner sig delaktiga samt har möjlighet att påverka och göra sin röst hörd varje dag och inte enbart på valdagen vart fjärde år, säger Patrick Ståhlgren, ordförande i kommunfullmäktige.

Logga Vår demokrati - värd att värna varje dag.