Tingsryds kommun startar covid-19 team

För att minska smittspridningen startar vård- och omsorgsförvaltningen i Tingsryd ett covid-19 team inom hemtjänsten vars inriktning är att vårda covid-19 smittade patienter och omsorgstagare.

De som arbetar i covid-19 teamet arbetar endast mot omsorgstagare/patienter som har konstaterad eller misstänkt covid-19 under sitt arbetspass. Under arbetspassen går denna personal inte till icke smittade. Detta gäller dygnets alla timmar.

Syftet är att minska risken för smittspridning hos de omsorgstagare/patienter som har hemtjänst och hemsjukvårdsinsatser från Tingsryds kommun.

Arbetet med covid-19 teamen inleds 13 maj. Sedan tidigare har förvaltningen inrättat en specifik korttidsavdelning för de som behöver korttidsplats och samtidigt är covid-19 positiva. Förvaltningen har också riggat för att kunna starta upp en samvårdavdelning för vård i livets slut kopplat till covid-19.

Vi har sedan några dagar tillbaka en ökad smittspridning hos omsorgstagare inom hemtjänsten och vi vill göra vårt yttersta för att försöka hindra att smittan sprids. Därför har vi beslutat att kicka ingång ett separat covid-19 team inom hemtjänsten som blir kommunövergripande. Vi hoppas att detta arbetssätt bidrar till att minska smittspridning och att de omsorgstagare som har hjälp från hemtjänsten får en ökad trygghet, säger Martin Hansson, chef för vård- och omsorgsförvaltningen.