Tingsryds kommun stödjer Växjö pride 2019

Tingsryd kommun genomför inte några egna aktiviteter men står bakom Växjö pride och de värderingar de står för. Tingsryds bidrag är att vi under hela veckan hissar prideflaggan.

Tingsryds kommun står för ett inkluderande och välkomnande förhållningssätt. Vi ställer oss bakom Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Genom att Tingsryds kommun följer tiderna för Växjö Prideveckan vill vi markera vårt stöd för rörelser som riskerar diskriminering och förtryck. Därmed tar vi aktivt avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi.

Mer information om Växjö pride finns HÄR.