Tingsryds kommun stödköper svenskt kött

Med anledning av sommaren torka och därmed svårigheter för lantbrukarna att utfordra djuren har Tingsryds kommun tagit initiativ till att stödköpa svenskt kött.

Torkan har gjort att lantbrukarna fått skicka fler djur än vanligt till slakt. Det kött som kommunen nu köper in extra kommer bland annat att användas för grillkvällar under hösten på våra särskilda boenden och gruppbostäder. Dessutom kommer en del att frysas in.

Det här är ett samarbete mellan kommunledningsförvaltningens måltidsenhet och vård- och omsorgsförvaltningen.

I övrigt köper Tingsryds kommun alltid svenskt kött och fågel och hållbart upptagen fisk.