Tingsryds kommun vinner pris för bäst tillväxt i Kronobergs län

Det går bra för näringslivet i Tingsryds kommun – till och med så bra att kommunen utmärker sig för att ha den bästa tillväxten i Kronobergs län 2019. Priset Bästa Tillväxt delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna varje år sedan 2007 och premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet.

Bästa Tillväxt utser en vinnare i varje län och utgår helt och hållet från företagens bokslut. Syna mäter tre olika kriterier i alla aktiebolag i Sverige och ser hur dessa förändras mellan de två senaste boksluten.
Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra.

– Den här utmärkelsen bygger på verkliga fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Tingsryd toppar i Kronobergs län är extra roligt eftersom det är en kommun med många mindre företag, men att det också finns flera nya, kreativa och innovativa företag som siktar på en internationell marknad, säger Harald Stjerna, partner på Syna.

Rose-Marie Svensson är näringslivsutvecklare i Tingsryd och hon nämner några faktorer som hon menar ligger till grund för det goda näringslivsklimatet i kommunen.

– Dels handlar det om den småländska envisheten, dels om förmågan att se möjligheter när andra ser problem. Men det handlar också om att det finns en stark gemenskap företagare emellan, att man alltid är beredda att hjälpa varandra om så skulle behövas.

– Ytterligare en förklaring är att näringslivet i Tingsryd är väldigt diversifierat. Vi har både tillverkande företag och många företag inom besöksnäringen samtidigt som vi har ett levande jord- och skogsbruk, fortsätter Rose-Marie Svensson.

– Att få utmärkelsen Bästa Tillväxt 2019 är naturligtvis stimulerande och givetvis en glädje som jag gärna delar med alla våra duktiga företagare och som jag hoppas ska vara en sporre för en fortsatt positiv utveckling och tillväxt.

Särskilt glädjande tycker Rose-Marie Svensson att det är att flera nya, innovativa företag vuxit fram i Tingsryd på senare år.

– Vem kunde ana att spelutvecklare från hela världen skulle komma till Väckelsång för att tillsammans utveckla nya data- och mobilspel. Och det utvecklingsarbete med mobil röntgenutrustning som sker vid Solutions for tomorrow är verkligen spännande. Samma sak gäller för Nelson Seed och deras utvecklingsarbete som gör att fröer av olika slag gror snabbare. Det är extra roligt att se att det sker i en så liten kommun som Tingsryd trots allt är. Allt behöver inte ske i storstäderna, avslutar Rose-Marie Svensson.

 

 

 

Mer information om Bästa tillväxt 2019 finns här:

Bästa tillväxt 2019 – en snabbguide

Bästa tillväxt 2019 – alla kommunernas placeringar

Här är kommunerna där näringslivet växer bäst