Tingsryds kommunhus får solceller

Tingsryds kommun har som mål att utreda möjligheten att sätta upp solceller på kommunens fastigheter när tillfälle ges. Exempel på tillfälle kan bland annat vara vid renovering eller nybyggnation. I samband med renoveringen av taket på Torggatan 10 så finns ett sådant tillfälle.

I och med att taket på Tingsryds kommunhus på Torggatan 10 är uttjänt behöver taket renoveras och då finns ett tillfälle att på detta tak installera solceller. Beslutet går i linje med kommunens miljöprogram som antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 2022. I miljöprogrammet står det som punkt 4 under rubriken förnybar energi: År 2027 ska Tingsryds kommun äga anläggningar för solenergi med en totalt installerad effekt på minst 1000 kW.

Tingsrydsbostäder har på uppdrag för Tingsryds kommun lämnat in föranmälan på två anläggningar:

Torggatan 10 A-C
Solcellerna kommer att ha en installerad effekt om 20 kilowatt och en produktion om cirka 18 000 kilowattimmar per år, vilket motsvarar den samlade energin för laddningen av elbilar vid kommunens laddstolpe på det övre torget i Tingsryd under 2022 eller hushållselen för fyra villor.

Östra Björkvägen 23
Det kommer även monteras solceller på Lekbackens förskola i och med nybyggnationen där som kommer ge en produktion på omkring 72 000 kilowattimmar per år. Installerad effekt på denna anläggning är 80 kilowatt.-

- Jag ser detta som en naturlig väg i riktningen att vi strävar efter ett hållbart och fossilfritt samhälle men också att Tingsryds kommun ska vara ett gott exempel på användandet av förnyelsebar energi. Detta är en grön omställning av solcellsanläggningar som gör skillnad men även ett bra kliv i omställningen till ett hållbart samhälle i linje med miljöprogrammets mål för Tingsryds kommun, säger Anna Johansson, ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

- Med energibesparande åtgärder om 20–30 procent de närmaste åren och en växande andel egenproducerad el kommer vi kunna halvera den inköpta energimängden för Tingsryds kommuns skol- och vårdfastigheter, säger Joachim Widerstedt, projektchef förvaltningslokaler Tingsrydsbostäder AB.