Tingsryds kommuns byggpris

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014 att inrätta ett byggpris. Priset kan delas ut för nybyggnad och för vacker och smakfull renovering.

Samhällsbyggnadsnämndens första byggpris har tilldelats Anna och Per Johansson, Brännamåla, Älmeboda, med motiveringen: "Anna och Per Johansson har renoverat ett 30-talshus under ett antal år. Det har skett efter råd och lägenhet. De har renoverat fönster, kittat och målat med linoljefärg och behållit innanfönster. Den gamla glasverandan är intakt. Anna och Per har visat stor pietetsfullhet och känsla i sitt renoveringsarbete".

Priset delades ut onsdagen 28/1 2015 av samhällsbyggnadsnämndens ordförande Carl-Henrik Henmalm (M). Från nämnden var också Mikael Gowenius (M) och Björn Elmqvist (C) närvarande.