Tingsryds turistbyrå

Beslut har fattats om att kommunen kommer att upphandla driften av Touristcenter och Infopoints för framtiden.

Tingsryds kommun kommer under hösten 2018 att upphandla framtidens drift av Touristcenter och Infopoints.  Förhoppningen är att företag inom besöksnäringen tar tillfället i akt och lämnar in anbud. Näringen möter redan idag besökarna och får svara på dess frågor. Nu ges möjligheten att höja kvaliteten, öka utbudet av tjänster och produkter. Det blir även så att verksamheten anpassas efter säsongen på ett bättre sätt när den flyttas ut till besöksnäringen. Att ha ett Touristcenter eller en Infopoint kan innebära att man får en större genomströmning av besökare och informationen finns där de är.

Turistbyrån i Tingsryd kommer i år som tidigare drivas av kommunen och öppnar för årets säsong måndagen den 25 juni med samma öppettider som Tingsryds bibliotek. Den kommer att vara öppen hela sommaren fram till den 31 augusti. Rekrytering av personal kommer att ske snarast.

Tingsryds Turistbyrås öppettider:

25/6-30/6, 20/8-31/8

Mån - Fre       10.00 - 18.30
Lördag            10.00 - 13.00

2/7-18/8
Mån,Tors         10.00-18.30
Tis, Ons, Fre    10.00-17.00
Lördag             11.00-14.00

Årets stora händelse för såväl lokalbefolkning som besökare är invigningen av Åsnens Nationalpark fredagen den 25 maj. Vi hoppas och tror att denna stora händelse kommer att föra med sig många besökare och ge ringar på vattnet hela sommaren!