Tips till dig som ska elda i kamin och vedspis i vinter

Hösten och vintern är en tid då många eldar i vedkamin och vedspis för att det ger en mysig stämning och lite extra värme i bostaden. För att få ut bättre värmeeffekt och mindre utsläpp av miljö- och hälsoskadliga partiklar vid vedeldning finns det lite enkla tips att tänka på.

• Elda med ved som är lagom torr. Lagom torr ved har legat utomhus under tak minst ett halvår, gärna ett år.
• Elda inga sopor, plast, impregnerat virke eller liknande.
• Använd gärna tändmedel istället för tidningspapper, exempelvis briketter, block, tändpåsar eller fint huggna vedträn.
• Stapla vedträn luftigt med de största i botten. Placera tändmedel i toppen av brasan, under de översta vedträna.
• För att få en bra förbränning krävs att lufttillförseln är lagom stor. När elden tänds krävs mer lufttillförsel än när elden kommit igång ordentligt. Vid en god förbränning är röken från skorstenen vit eller osynlig.

Ur brandsäkerhetsperspektiv är det viktigt att inte elda för hårt eller för länge i eldstaden.
MSB:s hemsida hittas information om brandsäkerhet som rör underhåll, sotning och förvaring av aska.

För att installera en ny eldstad eller ändra en befintlig eldstad eller skorsten behövs en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningens byggavdelning.

Här på hemsidan finns också information om hur det går att energieffektivisera sin bostad.

Kontakta gärna energi- och klimatrådgivningen i Tingsryds kommun för rådgivning:

Magnus Olofsson magnus.olofsson@ronneby.se, telefon 0457-618101
Roger Ahlman roger.ahlman@karlskrona.se,
telefon 0455-321467
Emil Lind emil.lind@karlskrona.se,
telefon 0455-303248

Naturvårdsverkets hemsida finns mer tips och information om vedeldning.