Torget i Ryd invigt

Fredagen den 20 september invigdes ett välbesökt torg i Ryd. Invigningsbandet knöts av Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande.

Ombyggnaden av torget har varit ett önskemål från invånare i Ryd. Utformningen och slutliga utseende av torget har tagits fram av tekniska avdelningen i kommunen.

Efter ombyggnaden har torget en modern belysning med 15 stycken ledlampor, planteringsytor, blomkrukor, träd, cykelhållare, bänkar, soffor, papperskorgar, stationär cykelpump, digital klocka samt två laddstationer för elbilar.
Kostnaden för ombyggnaden är 3,6 miljoner som helt finansieras av Tingsryd kommun.

Mikaela Pålsson, Agnes Hörberg, Elly Häggård och Agnes Säll, från Kulturverkstan i Ryd bjöd på vacker sång- och musikunderhållning under invigningen.

Trafikverkets samhällsplanerare Falk Jandt berättade om ombyggnaden av väg 648 och Ryds torg som en del i landsbygdssatsningen.

Dan Fjällström från Rydkampen höll anförande.

Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande i Tingsryds kommun, invigningstalade och knöt invigningsbanden.

När det gäller Storgatans ombyggnad har en förbättring av hållplatsen har gjorts samt åtgärder för att öka tryggheten för oskyddade trafikanter. Trafikverket har varit medfinansiär via den så kallade landsbygdssatsningen där åtgärder i den statliga infrastrukturen ses över. Sammanlagt har Trafikverket bekostat ombyggnaden med två miljoner av den totala kostnaden på 2,4 miljoner.

- Jag är mycket stolt över bygget av det nya torget i Ryd där vi ser till att människor kan mötas, utbyta erfarenheter och bidra till en god samhällsutveckling. Vare sig man bor här, har flytt hit eller flyttat hit kan denna plats bidra till en ökad attraktivitet och ökad tillit mellan människor, säger Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande.