Totalförsvarsövning 2020

Under nästa år genomförs en totalförsvarsövning i Sverige, TFÖ 2020. Tingsryds kommun, liksom alla andra kommuner i landet, kommer att bli inblandade. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft.

Totalförsvarsövningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft och genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

I totalförsvarsövningen kommer vi bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Kommunens roll i övningen

Tingsryds kommun och övriga kommuner i Sverige kommer att delta i totalförsvarsövningen 2020. Det är en möjlighet för kommunen att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare.

Kommunernas verksamheter är viktiga för att totalförsvaret ska fungera. Samhället är i behov av att kommunernas samhällsviktiga verksamheter upprätthålls, som exempelvis vård, skola och omsorg. I krig ska samhället fungera så likt vardagen som möjligt.

Så ett deltagande i övningen är ett sätt för oss att uppfylla kraven i överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar.

Civilt försvar

Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig.

Det civila försvarets främsta uppgifter är att

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Frågor kring Totalförsvarsövningen 2020 kan besvaras av Tingsryds kommuns säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren.

E-post: torbjorn.ahlgren@tingsryd.se

Telefon: 0477-441 79

Länsstyrelserna har en viktig roll i totalförsvarsövningen. Mer information om övningen på länsstyrelsens hemsida HÄR.

Källa: Försvarsmakten

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2019-08-19