Vänligen respektera att trädgårdskomposterna enbart är till för trädgårdsavfall. Allt annat t. ex. trädgårdsmöbler, cementplattor, bygg- och rivningsavfall ska lämnas på någon av våra återvinningscentraler.

Trädgårdsavfallet ska vara sorterat enligt följande;
löv, gräs och häckklipp för sig och grenar, ris och mindre träd för sig

Trädgårdsavfall kan lämnas på följande platser: