Trafikverket gör Idekullabron till bygdeväg för att öka säkerheten

Det har länge påtalats att trafiksituationen är osäker för oskyddade trafikanter på Idekullabron i Ryd. Nu har Trafikverket beslutat sig för att testa en så kallad bygdeväg, som ska öka säkerheten över bron. Bygdevägen är länets första.

Bygdevägar är ännu inte särskilt vanligt förekommande i Sverige, men har länge använts på flera håll i Europa. Bygdevägen som nu skapats över Idekullabron är den första i Kronobergs län. Syftet med en bygdeväg är att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter genom breda vägrenar och ett smalt körfält i mitten för motorfordon.

Under lång tid har engagerade i Ryd med omnejd efterfrågat en åtgärd för att öka säkerheten. Trafikverket har ansvar för vägen och tror att bygdeväg kan vara en bra lösning över Idekullabron. Skyltar är nu på plats liksom vägmarkeringar och hastigheten är sänkt till 60 kilometer i timmen.

Det här gäller på en bygdeväg

  • En bygdeväg består av en dubbelriktad körbana i mitten, så smal att två bilar inte kan mötas på den, och en vägren på varje sida.
  • Vägrenen är bredare än vanligt så att de oskyddade trafikanterna har en tydligare plats.
  • Vägrenen ska användas av gående, cyklister, mopedister och ryttare.
  • Du som cyklar gör det på höger sida och du som går gör det på vänster sida, på vägrenen.
  • Vid ett bilmöte får bilarna använda vägrenarna tillfälligt om det kan ske utan fara.

Titta på Trafikverkets film nedan för att få en tydlig bild av hur en bygdeväg ska användas.